Elementy składowe okna

okno jakie jest każdy widzi... składa się z większych i mniejszych komponentów typu profile, okucia, uszczelki. Każdy z tych elementów stanowi o jakości i właściwościach okna jako kompletnego, finalnego produktu - nie zapominajmy o tym! Nie rozmawiajmy o profilach, okuciach, uszczelkach tylko o właściwościach okna jako całości!

Budowa szyby zespolonej

Ciepła ramka w szybie zespolonej

Gaz w szybie zespolonej