Gaz w szybie zespolonej

Zanim zaczęto stosować gaz wewnątrz szyb zespolonych używano powietrza w hermetycznie zamkniętej przestrzeni między szybami. Jednak dzięki udoskonaleniom wprowadzanym na przestrzeni czasu, do wypełnienia zaczęto używać również gazu.

Gaz w szybie zespolonej pełni funkcję izolacyjną, która jest bardzo ważna!

Dzięki niemu możliwe jest utrzymywanie temperatury w pomieszczeniu i zapobieganie upływaniu ciepła. Tu można nadmienić, ze samo powietrze również obniża przepływy cieplne z zewnątrz do wewnątrz, jednak gaz posiadający mniejsze przewodnictwo cieplne sprawdza się zdecydowanie lepiej w tej roli. Najczęściej stosowanymi gazami w szybach zespolonych są:

  • Argon
  • Krypton

Argon

Warto nadmienić, że gaz wewnątrz szyby powinien wypełniać jej przestrzeń co najmniej w 85% by uzyskać odpowiednio obniżony współczynnik przenikania ciepła. Pamiętajmy jednak, ze nawet najlepiej wykonana szyba nie utrzyma takiej zawartości gazu w nieskończoność. Za normę przyjmuje się upływ 1% gazu na rok. Powszechniej mówi się jednak, że standardowa szyba zespolona odpowiedniej jakości powinna zachować swoje właściwości, a raczej gaz powinien być w niej w odpowiedniej proporcji przez co najmniej dziesięć lat.

Możemy zapoznać się z normą PN-EN 1279-3:2004 „Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące szybkości ubytku gazu oraz tolerancja koncentracji gazu.” Taka norma musiała powstać ze względu na fakt, iż nie jesteśmy w stanie określić „na oko” ile gazu ubyło z naszej przestrzeni między szybami.

Jednym słowem, nie jesteśmy w stanie sprawdzić czy nasze okna wciąż spełniają swoje podstawowe zadanie.
Wiemy już, że odpowiednia procentowa ilość gazu korzystnie wpływa na izolację termiczną naszych okien, oraz że okna z upływem lat Tracją swoje właściwości izolacyjne. Ważna informacją dla nas konsumentów jest fakt, że nie jesteśmy w stanie sprawdzić dokładności wykonania danego okna w sklepie. Warto żebyśmy znali podstawowe oznaczenia parametrów i wiedzieli jak je odczytywać. Posiadamy więc takie oznaczenia jak:

Li - proporcja wyrażana jako procent objętościowy gazu wypływającego w ciągu roku z szyby napełnionej gazem.
ci - koncentracja gazu w % (procentowy udział objętościowy gazu w przestrzeni międzyszybowej szyby zespolonej).
cio – nominalna koncentracja gazu w %. Komisja Europejska ds. Normalizacji ustaliła wartość nominalnej koncentracji gazu specjalnego na poziomie 90%

Posiadając taką wiedzę możemy spokojnie pytać w miejscu, w którym chcemy zakupić okno o certyfikaty potwierdzające te dane. Każdy producent liczący się z klientem powinien posiadać odpowiednie certyfikaty praz wyniki badań przeprowadzonych w laboratoriach, potwierdzających powyżej wymienione parametry.