Okna energooszczędne to marketingowy chwyt!

Okna energooszczędne. Czym są? Jak je rozpoznać? Gdzie je kupić? Odpowiedź na te wszystkie pytania jest wyjątkowo prosta. Wszędzie. Wcale nie bagatelizujemy tego tematu, po prostu wiemy, ze nie ma żadnych przepisów ani norm mówiących o tym jakie warunki trzeba spełnić, bądź jakie specyfikacje ma mieć okno by stać się oknem energooszczędnym.

energooszczędne okno

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że reklama powstała po to by nas do czegoś namówić. Zdążyliśmy się również przyzwyczaić, że ta reklama wpływa na coraz szersze rynki, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, ze zapłynęła również na rynek okien. A jednak. Energooszczędne okna, a raczej zwrot „Okna Energooszczędne” wszedł na ten rynek i został przyjęty z entuzjazmem. Zastanawiając się chwilę dłużej nad tym temat dojdziemy do wniosku, ze każde okno jest oknem energooszczędnym. Przecież okno jest termoizolacyjne.

To znaczy, że dzięki takiemu oknu oszczędzamy na ogrzewaniu, czyli na energii. Można nawet podpiąć pod ten termin fakt, ze okno przepuszcza światło i nie musimy zapalać żarówki, co również wpływa na oszczędzanie przez nas energii. Jedynymi wyznacznikami w tej sprawie są wymagania pochodzące z załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2002 roku, Nr 75, poz. 690, gdzie napisano o obowiązujących w Polsce maksymalnych wartościach i współczynnikach przenikania ciepła dla okien i drzwi elewacyjnych w zależności od kategorii budynku i strefy klimatycznej, w której on się znajduje. Najważniejsza w tym miejscu jest wartość współczynnika Umax, którą można odczytać z tej tabeli.

Rodzaj budynku, typ okna U(max)
Wymagane
Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego  
Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o ti ≥16 °C

a) w I, II i III strefie klimatycznej
b) w IV i V strefie klimatycznej
1,8 W/(m2 * K)
1,7 W/(m2 * K)
Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz świetliki nad klatkami schodowymi nieogrzewanymi bez wymagań
Drzwi zewnętrzne wejściowe 2,6 W/(m2 * K)
Budynek użyteczności publicznej  
Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne (fasady):

a) przy ti ≥ 16 °C
b) przy 8 °C ≤ ti ≤ 16 °C
c) przy ti ≤ 8 °C
1,8 W/(m2 * K)
2,6 W/(m2 * K)
bez wymagań
Okna i drzwi balkonowe w pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach higienicznych (pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi w szpitalach, żłobkach i przedszkolach) 1,8 W/(m2 * K)
Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz świetliki nad klatkami schodowymi nieogrzewanymi bez wymagań
Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynków 2,6 W/(m2 * K)
Budynek produkcyjny, magazynowy i gospodarczy  
Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w
pomieszczeniach o ti ≥ 16 °C

a) w I, II i III strefie klimatycznej
b) w IV i V strefie klimatycznej
1,9 W/(m2 * K)
1,7 W/(m2 * K)

Drzwi i wrota w przegrodach zewnętrznych

2,6 W/(m2 * K)

Informacje w tabeli zaczerpnięte z oknotest.pl

Najważniejszą rzeczą, którą możemy wyczytać z tej tabeli jest fakt, ze okna o takich parametrach przepuszczalności ciepła nie są już produkowane. Czyli nawiasem mówiąc, każde okno dostępne na rynku jest energooszczędne. Znając te fakty sami możemy sobie odpowiedzieć na pytanie – czym są okna energooszczędne? My z naszej strony możemy powiedzieć, że okna energooszczędne to chwyt marketingowy, a raczej zabieg marketingowy mający na celu złapać nas za portfel i wyrwać parę złoty więcej za samą tylko nazwę.