Elementy okna - czyli z czego zbudowane jest okno

Okazuje się, ze wielu ludzi oraz producentów posługuje się różnymi sformułowaniami dotyczącymi różnych elementów okna. Dlatego też pojawiają się różnice w samej literaturze dotyczącej okien. My zajmiemy się poprawnym nazewnictwem opisanym przez normę PN-EN 12519:2007 „Okna i drzwi. Terminologia”. Konstrukcja okna to wiedza podstawowa, którą musimy posiąść, żeby zrozumieć zasady działania okien i ich budowy. Okno składa się z 13 elementów wymienionych w powyższej normie. Chciałbym jednak zaznaczyć, że sformułowania, które będą użyte poniżej mogą się różnić od tych, które zwykliśmy używać na co dzień. Nie znaczy to, że od teraz trzeba zmienić sposób mówienia o poszczególnych elementach, ale warto wiedzieć, że dane elementy mają inną nazwę. Wymienimy teraz te trzynaście elementów zawartych w normie, a później krótko je opiszemy.

 1. Nadproże
 2. Ramiak górny ościeżnicy
 3. Nadświetle
 4. Ślemię
 5. Ramiak górny skrzydła
 6. Stojak ościeżnicy
 7. Skrzydło
 8. Szczeblina
 9. Ramiak boczny skrzydła
 10. Ramiak dolny skrzydła
 11. Słupek okienny
 12. Oszklenie dolne
 13. Ramiak dolny ościeżnicy/Próg

 konstrukcja oknaJakie funkcje ma każdy z tych elementów? Najprawdopodobniej każdy z nas zdaje sobie sprawę czym są powyższe elementy ale pokrótce możemy je opisać dla usystematyzowania wiedzy.

Nadproże - Jego głównym zadaniem jest przeniesienie obciążeń, które nieustannie oddziaływają na fragmenty ścian ponad otworem po obu jego stronach.

Ramiaki - elementy konstrukcyjne okien i drzwi. Każde skrzydło składa się z dwóch ramiaków poziomych i dwóch ramiaków pionowych, zastosowane mogą być również ramiaki środkowe.

Nadświetle - nie musi występować przy każdych drzwiach czy oknach. Nadświetle to element konstrukcyjno-dekoracyjny stosowany budownictwie do doświetlenia danego pomieszczenia. W prostych słowach to dodatkowy otwór nad drzwiami czy oknem, którego zadaniem jest doświetlenie lub oświetlenie pomieszczenia.

Ślemię - pozioma poprzeczka dzieląca najczęściej okno na część górną i dolną. Zapewne wszyscy wiemy, że to ta belka, która potocznie dzieli otwór okienny na dwa okna.

Kolejnym elementem konstrukcji okna jest stojak ościeżnicy, który jest pionowym elementem nieruchomej ramy osadzonej w ościeżu. 
Skrzydło jest elementem konstrukcji okna, którego definicja jest taka sama dla wszystkich norm we wszystkich regionach.

Szczebliny - dzielą okno na mniejsze powierzchnie. Są elementami ozdobnymi okna.

Słupkiem okiennym nazywamy pionowy element podziału okna wielodzielnego. To znaczy, że jeśli posiadamy okno wielodzielne np. 3 częściowe to słupki pionowe dzielące te okna są słupkami okiennymi. Ostatnim elementem konstrukcji okna jest oszklenie dolne, które jak się wydaje nie trzeb specjalnie tłumaczyć. Wszystkie te elementy składają się na tzw. Konstrukcję okna i tworzą to co właśnie nazywamy oknem. Warto dodać, że opisywane przez nas elementy konstrukcyjne zawarte w normie PN-EN 12519:2007 „Okna i drzwi. Terminologia” są tam wymienione w czterech różnych językach. Jeśli ktoś chciałby poszerzyć swoją wiedzę warto przeczytać całą tę normę.