Profile okienne klasy A i klasy B

W związku z łatwością produkcji i wysokim zapotrzebowaniem na okna, jednymi z bardziej popularnych okien są te wykonane z polichlorku winylu, znanego nam wszystkim jako tak popularne PVC. Na rynku mamy do czynienia z wieloma znanymi systemami profili okiennych, a tam jeszcze napotykamy na ponad sto odmian kształtowników. Każda z nich ma swoje własne niepowtarzalne cechy, które wpływają na wygląd i przede wszystkim na jego parametry techniczne.

profil PCVDziś zajmiemy się różnicami pomiędzy profilami okiennymi klasy A i klasy B. Możemy również wymienić profile okienne klasy C, ale te nie są regulowane żadnymi normami, tylko tymi które ustali producent, więc my je tylko wymienimy, a zajmiemy się porównaniem profili okiennych klasy A i B.
Co takiego kryje się pod tymi hasłami?

Na wstępie należy znaleźć i opisać różnice pomiędzy kształtownikami klasy A i B oraz zastanowić się, czy i w jaki sposób wpływają one na parametry naszych okien. Zastanowimy się także czy naprawdę rodzaj klasy, w jakiej  jest wykonany dany kształtownik PVC, wpływa w tak duży sposób na całościową jakość okna i czy jest tak jak twierdzą hasła marketingowe?  Postaramy się naświetlić temat i odpowiedzieć sobie na te i niektóre inne pytania. Pozwolimy sobie również zacytować niektóre hasła reklamowe producentów, ale nie będzie wskazywać palem których.

Na początek trochę suchych faktów:

Różnica w schematach profilów  (oznaczenia kolorami i ich znaczenie)

KOLOREM CZERWONYM OZNACZONE SĄ ŚCIANY WIDOCZNE PROFILI

W klasie „A” ich minimalna grubość wynosi ≥ 2,8 mm. W klasie „B” ich minimalna grubość wynosi ≥ 2,5 mm. W klasie „C” nie ustala się normy na minimalną grubości ścianek widocznych.

KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONE SĄ ŚCIANY NIEWIDOCZNE PROFILI

W klasie „A” ich minimalna grubość wynosi ≥ 2,5 mm.  W klasie „B” minimalna grubość wynosi ≥ 2,0 mm. W klasie „C” nie ustala się normy na minimalną grubości ścianek niewidocznych.

Teraz czas na fakty, które studzą trochę zapały zwolenników wszystkiego co jest oznaczone etykietą Klasy „A”. Na rynku okien istnieje wiele innych parametrów, które muszą zostać spełnione by profil był odpowiedniej jakości. Możemy tu wymienić wszystkie parametry i następnie wyciągniemy pewne wnioski:

• Wygląd.

• Wymiary i tolerancje (inne niż tylko grubość ścianek).

• Odchylenia prostoliniowości.

• Masa 1 metra profilu.

• Temperatura mięknienia wg Vicata.

• Stabilność wymiarów w temperaturze 100°C.

• Odporność na działanie temperatury 150°C.

• Odporność na uderzenie w temperaturze -10°C.

• Udarność metodą Charpy’ego.

• Wytrzymałość na rozciąganie udarowe.

• Moduł sprężystości przy zginaniu.

• Wytrzymałość zgrzewanych naroży.

I na koniec tak pożądana przez nas klasyfikacja:

• Grubość ścianek widocznych i niewidocznych w kształtownikach (klasa profila)

Gołym okiem widzimy, że przydział do klasy jest tylko jednym z bardzo wielu czynników, które sugerują nam, które okno jest lepsze. Oczywiście nie dyskredytujemy tu klasy „A”, ale również nie mówimy, ze wszystkie okna tej klasy biją na głową klasy „B”. Przy zakupie okien nie możemy sugerować się hasłami typu : „Profile klasy „A” wyższa izolacja akustyczna” czy „Profile klasy „A” przyczyniają się do zwiększenia stabilności ram i skrzydeł na wygięcie i skręcanie, szczególnie tych o dużych wymiarach.” To są hasła reklamowe niektórych producentów, my jednak sprawdźmy dokładnie wszystkie parametry i dokonajmy zakupu z rozsądkiem.