Okna niezgodne z zamówieniem

Niezgodność z umową to pojęcie odnoszące się do właściwości towaru, a raczej tego czego w nich brakuje, bądź czym nie są. Może to polegać na tym, że towar w naszym przypadku okna, które zamówiliśmy nie mają cech właściwych dla okien danego rodzaju albo bądź są niezgodne z tymi które zamówiliśmy. W języku potocznym używa się częściej określenia, ze towar nie jest zgodny albo ma usterki czy jest wadliwy.

Podstawą każdej reklamacji jest niezgodność towaru z umową. Na czym to wszystko tak naprawdę polega? Przyczyny, dla których zakupione przez nas okna  nie są w pełni  wartościowe mogą być różne.  Zgodnie z powszechnymi przepisami prawa za niezgodny z umową należy uznać towar, który:

  • nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany
  • jego właściwości nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju;
  • jeżeli nie odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub nie ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzór;
  • nie nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy,

Temida

Jedynym odstępstwem od wyżej wymienionych jest pisemne zgłoszenie przez sprzedającego, że zamawiany przez nas towar –w naszym przypadku okna - nie odpowiadają oczekiwaniom dotyczącym innym oknom. Takich przypadków jest jednak zdecydowanie niewiele. Mogą się nam one zdarzyć w zasadzie tylko gdy zamawiamy okna od prywatnego rzemieślnika, który na własną rękę wytwarza okna w przysłowiowym garażu. W takich przypadkach najczęściej podejmujemy tzw.

Ryzyko na własną rękę. Wszystko to sprowadza się do okresu, w którym została wykryta dana wada.

Oczywiście najlepiej jeśli usterka jest wykryta przy wydawaniu towaru przez Sprzedawcę. Wtedy nie ma żadnych wątpliwości i odpowiedzialność spoczywa od razu na sprzedającym. W innych przypadkach towar, który został sprzedany poniżej 6 miesięcy sprawa również nie jest tak tragiczna i prawo stoi po naszej stronie. Dopiero gdy niezgodność ujawniła się po sześciu miesiącach, konsument powinien wykazać, że niezgodność taka istniała w chwili wydania rzeczy na zasadzie art. 6 k.c. stanowiącego: „Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”. Tu oczywiście istnieje mnóstwo sposobów by się bronić i udowadniać, ze to my jako kupujący np. źle zamontowaliśmy okna, albo źle użytkowaliśmy dane okno.

Pamiętajmy również o tym że zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 r, Nr 141, poz. 1176) sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący:

  • Wiedział o tej niezgodności (ten przypadek opisywaliśmy powyżej)
  • Oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć o niezgodności.

Polecamy wszystkim gorąco by dokładnie sprawdzali kupowane przez siebie okna, a jeśli nie mają niezbędnej do tego wiedzy by pytali wykonawców wstawiających okna o opinię, najlepiej fachową!