Oznakowanie okien

Jako konsumenci wybierający okna musimy wiedzieć, ze każdy poszczególny produkt powinien być odpowiednio oznakowany. Znaki, które możemy znaleźć na produkcie, a które muszą być umieszczone w widocznym dla nas miejscu informują nas o zgodności z wymaganiami specyfikacji technicznej danego produktu. Nas jako konsumentów świadomych powinno od dziś interesować czy dane okno, które chcemy zakupić ma umieszczony na sobie znak budowlany „B” lub oznakowanie „CE”.

W paru zdaniach podpowiemy co takie znaczą te oznakowania i czy powinny być łatwe do znalezienia przez nasze oczy. Przede wszystkim znaki te, a dokładniej konieczność ich umieszczenia jest regulowana prawnie, co znaczy tyle, że każdy producent powinien zadbać byśmy mogli znaleźć dany znak na naszym produkcie. Jeśli nie zauważymy takie znaku, zawsze pytajmy sprzedawcę czy i gdzie jest jeden z tych znaków. Musimy wiedzieć, ze jeśli dany produkt nie posiada takiego oznaczeni to nie ejst on legalny!

B

Zacznijmy od wytłumaczenia znaku „B”:

O konieczności jego umieszczenia stanowi § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, Nr 198, poz.2041). który wyraźnie stwierdza:

„Po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu, producent umieszcza na wyrobie znak budowlany, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oznaczający, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną, co zostało potwierdzone przez dokonanie oceny zgodności określonej w rozporządzeniu.”

Taki znak budowlany przedstawia się następująco:

B

Istnieją również przepisy regulujące umiejscowienie tego znaku. Dla nas najważniejsze jest to że producent powinien zadbać by był łatwo dostrzegalny, a przede wszystkim by w ogóle się tam znajdował. Więc jeśli taki znak widnieje na naszym oknie nie mamy się co przejmować.

Przyszła kolej na oznakowanie CE. Tu możemy mieć jako konsumenci mały dylemat. Niektórzy szybko odpowiedzią przecież CE nie znaczy nic innego jak China Export - Produkty sprowadzane z Chin. Oczywiście, Ci którzy to dostrzegli mają racje. Jest niewielka różnica między oznakowaniem CE – Mark, a CE – China Export. Różnicę tą pokażemy poniżej graficznie. My poszukujemy znaku CE Mark na naszych oknach, oczywiście jeśli nei znaleźliśmy wyżej wymienionego znaku „B”. Poszukiwanym przez nas znakiem jest znak który mówi o tym, że:

§ 11 „Po wystawieniu deklaracji zgodności, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu, producent umieszcza na nim oznakowanie CE wskazujące, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną wyrobu i zgodność ta została potwierdzona poprzez dokonanie oceny zgodności zgodnie z systemem oceny zgodności wyrobu budowlanego, wskazanym w tej specyfikacji.”

Poniżej przedstawiamy różnicę – CE Mark, ten który nas interesują, a który znajduje się poniżej po lewej stronie. Literka E przesunięta jest zdecydowanie bardziej w stronę prawą od literki C. Bliższe odległości między tymi kleterkami są w CE –Chin Export.

CECE

Od dziś jeśli będziemy kupować jakiekolwiek produkty, gdzie dla nas najważniejszym tematem są tu okna, pamiętajmy byśmy zawsze zapytali sprzedawcę o te znaki, a najlepiej sprawdzili własnymi oczami czy i gdzie te oznakowania widnieją na oknach, które kupujemy.