Okienny nieład architektoniczny

Wiele polskich miast cieszy się bogatą, zabytkową architekturą. Piękne domy i kamienice, tak jak wszystko z biegiem czasu,  jak i również pod wpływem warunków pogodowych czy zanieczyszczeń obecnych w powietrzu ulegają  zniszczeniu jak i również wymagają renowacji. W związku z tym że nie zawsze jednak zachowana  jest estetyczność oraz obraz budowy jako zabytku, w ostatnim czasie zostały przeprowadzone badania przez  CBOS , dotyczące zachowania ładu architektonicznego.

71% ankietowanych uważa, lokatorzy starych budynków  powinni przede wszystkim  kierować się zachowaniem ładu architektonicznego oraz estetyki. By nie zburzyć wrażenia jakie sprawia obiekt. 23% twierdzi natomiast że właściciele starych budynków powinni posiadać całkowitą wolność i swobodę w wyborze oraz powinni kierować się własnymi upodobnieniami.

Wyniki badań są zadowalające z punktu widzenia architektury, czy wygląda to tak samo w rzeczywistości?

W ostatnich dziesięciu latach znacznie powiększyła się liczba "właścicieli" nieruchomości. Spowodowane jest to zarówno modą jak i zwiększonym czynszem za wynajem.  Prawo do własności daje jego właścicielom całkowitą swobodę w postępowaniu z nieruchomością. Wolność w doborze elewacji czy okien przynosi niekiedy katastrofalne skutki , który wpływają na całokształt wizerunku miasta, czego następstwem jest brak estetyki w architekturze kraju.

kamiennicaWłaściciele mieszkań często nie zdają sobie sprawę jak dobór elewacji czy okien wpływa na całościowy charakter estetyczny budynku. W polskim charakterze utarte zostało buntowanie się wszystkim zakazom i prawom. Osoby, które posiadają nieruchomość czują się przez to ograniczone i nie czują całkowitej własności lokum.

Chcąc zachować ład architektoniczny, dbając o wygląd ogólny całego budynku, mimo prawa "wolności własności" powinno się zwracać uwagę na to by nie psuć zachwytu i wrażenia jaki sprawiają zabytkowe, stare budynki. Problemem, z którym borykają się właściciele nieruchomości jest brak zaangażowania w renowację architektów, czy znawców estetyki. Nie sugeruje się to o braku wyczucia smaku właścicieli, podkreśla się jedynie o ich częstej nieudolności, która prowadzi do zniszczenia ładu architektonicznego. To co wydaje się piękne mieszkańcom budynku, niekoniecznie pięknie prezentuje się w towarzystwie innych budowli.

Polska nie jest krajem, która szczyci się wybitną architekturą czy sztuką. Powodem tego jest także indywidualność każdego obywatela, przekonanie o swoich racjach ale również zapatrzenie we własne ideały. Jak często pojawia się u nas zdanie "co on mi będzie gadał". Wydaję się nam że mając prawo wolności wyboru mamy również prawo pominąć możemy kwestię jak wpływać będą nasze decyzje na ogół.

Wystarczy jednak przyjrzeć się otaczającej nas architekturze. Różnokolorowe bloki mieszkalne, bujność kolorowych okien sprawia że ład architektoniczny, oraz harmonia całości zostaje zatracona.

Z wyników badań CBOS wynika również że aż 85%  ankietowanych zwraca znaczną uwagę na estetykę ulic i otaczających budynków i placówek.  5% wykazuje całkowity brak zainteresowania w kwestii wyglądu obiektów mieszkalnych czy biurowych.