Znak budowlany B i oznakowanie CE.

Ciekawe czy którykolwiek z czytelników zastanawiał się nad tym czy jego okna są legalne? A może inne pytanie. Jaki znak budowlany posiadają wasze okna? Może okazać się, że aż do tego momentu nie zastanawialiście się na tym zagadnieniem.

My jako konsumencie musimy wiedzieć czy producent dokonał oceny zgodności i wystawił dla danego dobra deklarację zgodności z wymaganiami specyfikacji technicznej. Oczywiście nie znaczy to, że będziemy musieli jeździć po urzędach i dowiadywać się czy dany producent ma taką deklarację zgodności czy nie. Nas powinno tylko interesować czy dany produkt ma umieszczony na sobie znak budowlany „B” lub oznakowanie „CE”.

znak "B"

Co kryje się pod tymi tajemniczymi znakami?. Przede wszystkim znaki te, a dokładniej konieczność ich umieszczenia jest regulowana prawnie, więc nie jest to niczyja dobra wola, a konieczność, o którą my konsumenci nie musimy zabiegać. Zacznijmy więc od rozszyfrowania znaku „B”:

O konieczności jego umieszczenia stanowi § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, Nr 198, poz.2041). który wyraźnie stwierdza:

 „Po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu, producent umieszcza na wyrobie znak budowlany, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oznaczający, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną, co zostało potwierdzone przez dokonanie oceny zgodności określonej w rozporządzeniu.”

Taki znak budowlany przedstawia się następująco:

znak B

Istnieją również przepisy regulujące umiejscowienie tego znaku. W skrócie możemy powiedzieć, że znak ma być po prostu w miejscu widocznym dla kupującego.

Kolejnym znakiem, jest oznakowanie CE. Tu możemy mieć jako konsumenci inny problem, który wynika z faktu, że na rynku występują dwa bardzo zbliżone do siebie wyglądem znaki CE. Pierwszym niepożądanym przez nas jest znak CE- China Export co po prostu znaczy - Produkty sprowadzane z Chin. Poszukiwanym przez nas znakiem jest znak który mówi o tym, że:

§ 11 „Po wystawieniu deklaracji zgodności, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu, producent umieszcza na nim oznakowanie CE wskazujące, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną wyrobu i zgodność ta została potwierdzona poprzez dokonanie oceny zgodności zgodnie z systemem oceny zgodności wyrobu budowlanego, wskazanym w tej specyfikacji.”

Dla objaśnienia pokażemy różnice między dwoma znakami:  

znak ce i ce

Najważniejszą informacją dla nas jako konsumentów jest fakt, że kupowane przez nas produktu budowlane powinny posiadać co najmniej jeden z tych znaków na sobie.